garantia produselor

Garantia ProduselorFRULEG LOGISTIC SRL, declara si garanteaza pe propria raspundereca produsele din prezenta declaratie, respecta prevederile RCE 852/2004, HG 924/2005, ORD. 27/2011, RCE 1441/2007, HG106/2002, (CE) nr. 1881/2006, (UE) nr. 893/2010, (CE) nr. 396/2005, OG 21/1992 si Legea 296/2004 cu modificarile si completarile ulterioare si nu pun in pricol viata, securitatea muncii si sunt conforme cu specificatiile si standardele de firma.Valabilitatea produselor este garantata numai in cazul respectarii stricte a conditiilor de depozitare mentionate in prezenta Declaratie, pe intreaga durata de viata a produselor.Conditii de pastrare 2-8 C